Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2015

rokotoko
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawilcza wilcza
1459 a5e4 500
Reposted frommostlikely-shutup mostlikely-shutup viawilcza wilcza

February 16 2015

rokotoko
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viawilcza wilcza
4035 7bc3 500

greaserthings:

Promoting men’s body positivity. We all don’t have chiseled abs.

I appreciate this post. For many reasons.

been waiting for a post like this!

I’m definitely top row.

i’d hug every one of them

Reposted fromcypheroftyr cypheroftyr viawilcza wilcza
rokotoko
6729 9b07
Reposted frombloodymonk bloodymonk viawilcza wilcza

February 05 2015

bootybar:

when ur family come over for dinner and ask what youve been up to
image

Reposted frombwana bwana viaoutstar outstar
rokotoko
3267 b067
Reposted fromkjuik kjuik viaoutstar outstar
rokotoko
5370 546d

matthewsagan:

This is a lion making a kill in the wild. I know it’s very graphic but I think it’s important to show just how brutal nature can be.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaoutstar outstar
rokotoko
Reposted frommondomg mondomg viaoutstar outstar
3914 63d4
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoutstar outstar
rokotoko
0640 9438 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoutstar outstar
rokotoko
4768 85d2
Reposted fromdreamadream dreamadream viaoutstar outstar
rokotoko
0430 9989
Reposted fromdusielecc dusielecc viaoutstar outstar

February 03 2015

1944 61de
Reposted fromdavid-10inch david-10inch vialugola lugola
rokotoko
8355 8dff 500
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie vialugola lugola

January 31 2015

rokotoko
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapl pl
rokotoko

If real life was like The Sims:


Reposted fromspecific-humor specific-humor viawilcza wilcza

January 23 2015

rokotoko
6014 f3f5
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawilcza wilcza
rokotoko

sleepiestprince:

creampuffanatomy:

And Starlord was born

holy shit

Reposted fromspecific-humor specific-humor viawilcza wilcza
rokotoko
Reposted fromvolldost volldost viawilcza wilcza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl