Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

rokotoko
5437 b805 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
rokotoko
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon

September 14 2017

rokotoko
3102 5a70
Reposted fromtfu tfu

September 10 2017

rokotoko
6687 bed0 500
Reposted fromfotofob fotofob viawilcza wilcza
rokotoko
Reposted fromparkaboy parkaboy viawilcza wilcza
rokotoko
5618 948e
Reposted frombearded bearded viawilcza wilcza
0390 a754 500

amitds:

devildoll:

fit-fab-fun:

Yoga Bunny Routines! - Creds
I do these for a quick morning stretch - max. 12 minutes!

oh my god this is adorable

I was reminded of you honeyvonbunny

Reposted fromnomoreuturns nomoreuturns viawilcza wilcza

September 03 2017

rokotoko
Reposted fromkaiee kaiee

August 15 2017

rokotoko
Reposted fromkaiee kaiee
rokotoko
Reposted fromkaiee kaiee

June 15 2015

rokotoko
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath
5832 e0f8 500
Reposted fromsecretmindreader secretmindreader viawilcza wilcza
rokotoko
8984 4c0f
Reposted fromkjuik kjuik viawilcza wilcza
rokotoko
rokotoko
2110 d496

vagabond-named-veli:

nigeah:

muerteconleche:

diaryof-alittleswitch:

Omg. This is amazing.

Yesss

True

I love everything about this

Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viawilcza wilcza
9294 2ca0
rokotoko
Reposted fromteijakool teijakool viawilcza wilcza
5229 66b7 500
Reposted fromderpysapling derpysapling viawilcza wilcza
rokotoko
Ale Nuria, która wtedy była sama w domu naprawdę potwornie się bała, była przerażona. A kiedy postanowiła zgłosić sprawę na policję usłyszała, że nici z tego "bo kim pani jest dla właściciela domu?" Nagle w sytuacji kryzysowej okazało się, że musimy być dla siebie "kimś" i nasz związek musi mieć jakiś status. My mieliśmy wyjście. Wzięliśmy ślub. (8 minut w tiszertach, 80 złotych, żadnych obrączek i tylko dwoje świadków) Taki, bo to ślub nie z miłości ( z miłości to my jesteśmy razem ze sobą i to absolutnie nam wystarcza) , ale po to aby w sytuacji kryzysowej być dla siebie tym kimś. Gdy myślę o tym, że tylu ludzi w naszym kraju jest tej możliwości pozbawionych, że państwo w sytuacjach kryzysowych takich jak wypadek nie tylko zostawia ich na lodzie, ale naraża na niebywałe nieprzyjemności myślę o tym, że kwestia związków partnerskich nie jest lewicowa, prawicowa, konserwatywna, albo liberalna. To kwestia zwykłej przyzwoitości, albo tego czy jest się człowiekiem bez serca lub takim co jednak serce ma. Dla mnie nawet w polityce to sprawa kluczowa.
— Adam Wajrak na swoim Facebooku, 21.05.15
Reposted from1923 1923 viawilcza wilcza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl